Projekt EVOLUCE PORCELÁNU

Projekt je zaměřen na tvorbu porcelánových produktů a následného zpracování přebytečné hmoty k výrobě šperků. Porcelán se dostává do jiné roviny – slouží nám v podobě užitkového porcelánu a my jemu k prezentaci šperků.

Projekt je tvořen čtyřmi kolekcemi

RONDO

SHARD

BLOTCH

ROSE

Kategorie:

Popis

Projekt je zaměřen na tvorbu porcelánových produktů technikou lití do sádrových forem a následného zpracování odpadového materiálu (porcelánu) k výrobě šperků a zrcátek.

Z licí hmoty vzniká hrnek  (užitkový produkt), z přelitků, odřezků a zbytků vznikají šperky a zrcátka. Tudíž neexistuje odpad a porcelán se dostává do jiné roviny, slouží nám (užitkový porcelán) a my jemu (šperky).

Projektem bych chtěla představit široké veřejnosti nejen klasické techniky výroby porcelánu, ale také možnost zpracování porcelánového „odpadu“. Výrobky vytvořené z porcelánového odpadu se často stávají „estetičtějšími“ nežli samotný produkt. Abych tento fakt podtrhla, při práci využívám naglazurové dekorace drahými kovy (zlato, platina – stříbro).

Porcelánový odpad při výrobě

Odpadem se rozumí přelitky, upadlá ouška, rozbitá těla hrnků – střepy, zbytek licí hmoty.